Üdvözöl a Kríziskezelő Központ
Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ

Alcoa logo

Az Alcoa alapítvány támogatásával megvalósuló, lakhatással rendelkező és otthontalanná vált egyének, házaspárok és családok lakhatási programja

 

A program célja
A támogatott lakhatási program keretében Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén életvitelszerűen élő, otthontalan személyeket, párokat, családokat kívánunk bevonni és támogatni. Célunk, hogy elsősorban a Kríziskezelő Központ szállást nyújtó szolgáltatásait igénybevevő, továbbá az utcai szociális szolgálattal rendszeresen kapcsolatot tartó közterületen, valamint szívességi lakásokban élő egyének és családok számára, illetve saját lakhatással rendelkező családokat támogassunk. Ezt figyelembe véve az intézményben regisztrált hajléktalan populáció teljes vertikumából merítve választjuk ki a résztvevőket.

A program célcsoportja
Átmeneti szállásainkon élő fedélnélküliek egy része több éves hajléktalan karrierrel rendelkezik, túlzott kötődésük az intézményhez már kialakult. Az intézményből való kilépésük valós és hathatós, komplex támogatás nélkül szinte lehetetlen. Támogatott lakhatásuk megvalósulása várhatóan hatékonyan segíti társadalmi re-integrációjukat.
Menedékhelyen élők esetében egyrészt azon rászorulók körét kívánjuk támogatni, akik rövid ideje tartózkodnak az ellátórendszerben, így hosszabb idejű hajléktalan karrierrel még nem rendelkeznek Jövedelmük rendszeres, ezáltal megélhetésük, relatíve, biztos alapokon áll. Továbbá azokat is szeretnénk megszólítani, akik önálló életvitelre alkalmasak és már jó ideje átmeneti szállásra várakoznak.
A volt állami nevelt fiatalok élethelyzetükből adódóan az önálló élet tapasztalatával még nem igazán rendelkeznek. A pályázati programunk jó lehetőséget kínál számukra is hogy felkészüljenek az önállóbb életvitel kialakítására, az utógondozó szociális munkás támogatásával, biztonságos hátteret biztosítva ezzel az önálló életvitelük megteremtésére irányuló törekvéseiknek.
Kiemelt figyelemmel kívánjuk támogatni a Családok Átmeneti Otthonában lakó családokat is
Támogatni kívánjuk a házastársi, élettársi kapcsolatban élőket, kik kényszerűségből az utcán, illetve külön a női, valamint férfi átmeneti szálláshelyeken kénytelenek élni.
Az utcán élő hajléktalan populáción belül, a frissen (1-2 hónapja) utcára kerültek körében szinte mentőövszerű lehetőség az albérleti támogatás lehetősége. Utcai hajléktalanok közül egyrészt a nyugdíjjal, nyugdíjszerű jövedelemmel rendelkezőket támogatjuk, valamint az aktív korúak csoportjából azokat, kik képesek és hajlandók rendszeres munkát vállalni, munkahelyüket fenntartani.

A program felépítése
A program megkezdésekor tájékoztatjuk az ellátottjainkat a támogatás feltételeiről, igényfelmérést végzünk az: utcán, menhelyen, átmeneti szállóinkon, kiléptető lakásainkban élő klienseink körében, a klienseink kondíciójának, jelenlegi helyzetének, erőforrásairól,

Koordinátori, utógondozói feladatok
Ellátó rendszeren kívüli lakhatási lehetőség keresésében nyújtanak segítséget.
A program beindításakor a támogatást nyert ellátottakkal az utógondozó együttműködési megállapodást írat alá, amely az általános jogokat és kötelezettségeket tartalmazza mind a támogatottra, mind az utógondozóra nézve. amely egyénre szabottan tartalmazza, az elvárható magatartási normákat annak érdekében, hogy ellátottaink minél tovább meg tudják tartani albérletüket.
Utógondozás: a program indulásától kezdődően annak befejezéséig kíséri végig az egyének és családok életútját, hiszen a kezdettől biztosított utógondozás a társadalmi visszailleszkedés sikerének sarkköve, szükség szerint bevonva a kistérségi családsegítő szolgálat családgondozóit is.

A program várható eredményei
A programtól azt várjuk, hogy a résztvevők többsége a program befejezése után is önállóan képes legyen tartósan fenntartani illetve megtartani albérletét illetve saját lakhatását. Az eredményesen kilépettek pozitív példát mutathatnak a jelenleg még intézményes ellátásban élőknek és ez motiváló tényezőként hathat, elősegítheti változásukat.
A támogatott családok esetében pozitív hatású, a családnak azért, mert megtalálja helyét a társadalomban, a társadalomnak pedig azért, mert csökken a hajléktalan családok száma, s mivel gyermeket nevelő családokról beszélünk, a program eredménye az is, hogy elősegíti a család együtt maradását, így biztosítja a gyermekek családban nevelkedésének lehetőségét is.
Intézményünk 1 fő/család/pár albérleti támogatására havi szinten kb. 40 -50. 000 Ft-ot kalkulál.

Az írásbeli kérelmeket a Sörház tér 7. szám alatt kell benyújtani személyesen.

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- az egyén vagy család helyzetét, jövedelmét
- a jelenlegi lakhatás formáját, költségeit
- a kért lakhatási támogatás összegét
- a kérelmező elérhetőségét

A kérelemhez csatolni kell a kérelmező, illetve a vele együtt élők jövedelem igazolását (másolat) az albérleti szerződés másolatát.

A lakhatási program koordinátora:
Takács Ildikó Krisztina szociális munkatárs.
Elérhetősége: 06 22 348 985

A programról megjelent médiahírek jelenleg is megtalálhatók a világhálón az alábbi elérhetőségeken:

Riport a Fehérvár TV-ben (2010-12-07)
Riport a Fehérvár TV-ben (2011-02-13)
Riport a Fehérvár TV-ben (2011-11-25)
Riport a Fejér megyei Hírlapban (2010-11-29)
Riport a Fejér megyei Hírlapban (2011-11-24)
Riport a Vörösmarty Rádióban (2010-12-07)
Riport a Vörösmarty Rádióban (2011-10-17)
Riport a Vörösmarty Rádióban (2011-11-24)
Tudósítás Székesfehérvár honlapján (2010-12-08)
Tudósítás Székesfehérvár honlapján (2011-11-24)
Tudósítás Fejér Megye honlapján (2010-12-09)
Tudósítás Dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere honlapján (2011-11-24)
Tudósítás Köztársasági Elnöki Hivatal honlapján (2011-11-25)
Tudósítás Fehérvári Hírek honlapon (2011-11-25)
Tudósítás Fehérvári Médiacentrum honlapon (2011-11-28)
Önkormányzati Kommunikációs Központ, galéria (2011-11-24))
Tudósítás az Animare-hírek portálon (2010-12-07)
Tudósítás Véleményezd.hu honlapon (2011-11-24)
Google Hírek (2011-11-24)
Tudósítás az FMH online hírportálon (2012-11-29)
Tudósítás hirek.animare.hu hírportálon (2012-11-29)
Riport a Fehérvár TV-ben (2012-11-29)
Tudósítás Székesfehérvár honlapján (2012-11-30)
Tudósítás fehervar.hir24.hu hírportálon (2012-11-30)