Üdvözöl a Kríziskezelő Központ
Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ

infoblokk_ESZA.png

EFOP-1.1.4-16-2017-00011 „ÚJ ESÉLY”

A hajléktalanság oka több tényező egymást erősítő hatásaként jön létre. Szakmai programunk az összetett rendszer személyes oldalát és a rendszer többi elemét - strukturális (jövedelmi, társadalmi kapcsolatok) - valamint az intézményi lehetőségeket - (lakhatás, egészségügy, oktatás) - is érinti. Személyes okok közé sorolhatjuk a fizikai és mentális betegségeket, problémákat, a rossz családi kapcsolatokat, az egyén készségeit, képességeit. Ezeket az okokat megvizsgálva (elsősorban tapasztalati tények és a korábbi állapotfelmérések eredményei alapján) elmondhatjuk, hogy a városban az utcán élők a legveszélyeztetettebbek, a legkiszolgáltatottabbak. Ebben a populációban a függőségi problémák (főként alkohol), a súlyos életvezetési nehézségek (konfliktuskezelés és megküzdési stratégiák tekintetében) és a mentális betegségek gyakori előfordulása – a nem hajléktalanságban élőkhöz képest – miatt érezhető változás elképzelhetetlen az egyéni igényeket figyelembe vevő, komplex szakmai támogató háttér nélkül. Az utcán élő alkoholbetegek nagy része, ha el is jut – a szociális munka segítségével – az elvonási tüneteket enyhítő kórházi kezelésbe, a kórházból kikerülve nem tudják megtartani józanságukat, hisz ugyanabba a környezetbe térnek vissza ahonnan jöttek. A magasabb küszöbbel működő rehabilitációs otthonokba szinte be sem tudnak kerülni szocializálatlanságuk következtében (motiváltság, rendszeres jövedelem, betegségbelátás, közösséggel való együttműködés stb.) Ha mégis sikerül bekerülni egy bentlakásos rehabilitációs intézménybe, akkor sincs többségének hova mennie a terápia befejezése után. Újra elkezdi a szert használni hisz a környezete nem érdekelt a változásában.

Megállapíthatjuk, hogy a kezelések önmagukban nem túl hatékonyak szociális kapcsolatok és erőforrások, támogatások nélkül, ugyanakkor a szociális támogató környezet is csak részben működik, ha kezeletlen betegségekkel, családi problémákkal, szocializációs hátrányokkal küzd a hajléktalan ellátott. Az utcán élő emberek helyzetében valós változás akkor képzelhető el, ha komplex módon kapnak segítséget a tárgyi feltételek (lakhatási szolgáltatásokkal) és a humánszolgáltatások egyidejű (multidiszciplináris team) nyújtásával. Az „ÚJ ESÉLY” projektben komplex támogatást tervezünk nyújtani a bevonandó célcsoport számára a tartós integráció elérése érdekében. A célunk hogy a célcsoportból a lehető legtöbben maradjanak lakhatásban.

Ezzel párhuzamosan a re-szocializációt, motivációt, önálló életvitelt segítő és támogató szolgáltatásokkal biztosítani szeretnénk célcsoportjaink társadalomba való ismételt beágyazódását, kirekesztettségük csökkentését. Utcás hajléktalanokkal szemben meglévő előítéletek lebontása projektünk sikerének egyik sarkalatos pontja lehet.
A befogadó intézmények lakóinak, szociális munkatársainak, valamint a projekt megvalósítóknak (érzékenyítő, konfliktuskezelő, esetmegbeszélő stb.) tervezett programokkal csökkenteni kívánjuk a célcsoporttal szemben meglévő előítéleteiket. Célunk elfogadásuk mellett beilleszkedésük és komfort érzetük javítása.
A befogadó intézmények lakóinak, szociális munkatársainak, valamint a projekt megvalósítóknak (érzékenyítő, konfliktuskezelő, esetmegbeszélő stb.) tervezett programokkal csökkenteni kívánjuk az elsődleges célcsoporttal szemben meglévő előítéleteiket. Célunk elfogadásuk mellett beilleszkedésük és komfort érzetük javítása.
Intézmény szállásai közterületen élő hajléktalanok elhelyezésére jelen állapotukban nem ill. kevésbé alkalmasak.
Befogadó környezet átalakításával, eszközök vásárlásával intézményünket az elsődleges célcsoport számára hosszútávon is vonzóvá kívánjuk tenni.

A projektet kísérő tevékenységek:
Szakmai program elkészítése, igényfelmérés, a foglalkoztatási-, szociális, lakhatási környezet feltárása, elemzés, amely megalapozza a vállalt célok teljesítését, és amely feltárja a szolgáltatások iránti igényeket és a projekt által tervezett szolgáltatások nyújtását.
Álláskereső, lakhatási tanácsadó iroda kialakítása és működtetése Kommunikációs terv, plakát, szórólap készítése.

A projektmenedzsment tevékenységéhez és szakmai megvalósításhoz szükséges eszközök beszerzése.
Ellátotti, információs adatbázisok készítése, folyamatos frissítése, a munkaügyi központokkal/kirendeltségekkel való napi kapcsolattartás, szakmai beszámolók, javaslatok készítése.
A projekt ellátotti és szolgáltatási adatainak rögzítése, beszámolók, jegyzőkönyvek, tapasztalatok összegzése.

A célcsoport bevonásával kapcsolatos tevékenységek:

Egyéni és csoportos tájékoztatás, egyéni beszélgetések, írásbeli kérelmek, egészségügyi, mentális, addiktológiai állapotfelmérések. Kiválasztás, egyénre szabott fejlesztési és szolgáltatási terv készítése, az ott megfogalmazott esetkezelési lépések végrehajtása, rögzítése, személyes segítség, tanácsadás, mentorálás, intézménybe integrálás, az önálló életvitel kialakítására a társadalomba való be-/visszailleszkedés segítése, a bevontak foglalkoztathatóságának fejlesztése és/vagy képzésbe irányítása és/vagy foglalkoztatásának elérése, személyes vagy/és csoportos tanácsadással, önálló lakhatás elérésének segítése albérlet vagy szobabérlet formájában és a lakhatás megtartásának segítése. Krízisügyelet. Intézményi befogadó szolgáltatások, alacsonyküszöbű szolgáltatások nyújtása.
Egészségügyi és esztétikai szolgáltatások biztosítása (szemészeti vizsgálat, szemüveg, fodrász, fogászati kezelés, fogpótlás, belgyógyász, stb.) Alapvető ruházat, ágynemű, törülköző, tisztálkodási szerek, tisztítószerek biztosítása.
Pszichológus, pszichiáter, tanulási és életvezetési tanácsadó elérhetőségének folyamatos biztosítása felmerülő munkahelyi, életvezetési, beilleszkedési problémák, kudarcok feldolgozásának hatékonyabb kezelésében és az esetlegesen felmerülő alkohol, drog, játékfüggőség esetén (szakemberek és ellátottak részére egyaránt).
Tréningek (Életvezetési alapismeretek felnőtteknek, Alapkompetenciák fejlesztése), Előzetes szakmai alkalmassági vizsgálat, képzések (Parkgondozó OKJ-320 óra, Betanított takarító – 240 óra, Kerti járdakövező – 180 óra, Betanított festő-mázoló –160 óra) szervezése.
Jogi tanácsadás.
Szakmai megvalósítók munkáját közvetlenül támogató tevékenységek:
Csapatépítő, érzékenyítő foglalkozás, esetmegbeszélés (problémák hatékonyabb megoldása, célok elérése szervezeten belüli kommunikáció, tárgyalástechnika fejlesztése), szupervízió egyéni formában, kommunikációs tréning: „Megújuló szervezet, megújuló munkatárs”, Közösségi addiktológiai képzés szociális munkások részére, multidiszciplináris team működtetése a hatékonyabb esetkezelések érdekében. Helyi szakmai együttműködési hálózat megszervezése, kiépítése és működtetése, szakmai műhelyek, tapasztalatcsere más EFOP-1.1.4. projekt magvalósítókkal. Folyamatos együttműködés az EFOP-1.9.4-VEKOP-16 kiemelt projektgazdával (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság).

Célok elérését követően, amennyiben szükséges az egyén nyomon követése.

A program teljes időtartama 31 hónap (2018. 05. 01. - 2020. 11. 30.)

Az elnyert támogatási összeg: 205,11 millió forint

A projekt 100%-ban az Európai Unió Európai Szociális Alap támogatásával valósul meg.
 

Dokumentumok:

Szükségletfelmérés
Szakmai terv
Kommunikációs terv
Információs tábla
Sajtóanyag 1
"Új Esély" szórólap
 

Sajtómegjelenések:

Székesfehérvár ÖKK Sajtótájékoztató meghívó „Új ESÉLY” program 2018.08.28.
Székesfehérvár Városportál tudósítása a sajtótájékoztatóról 2018.08.28.
Székesfehérvár ÖKK sajtóközlemény az „Új ESÉLY” programról 2018.08.28
A Fehérvár TV tudósítása a sajtótájékoztatóról 2018.08.28.
Fejérvár Hírportál tudósítása a sajtótájékoztatóról 2018.08.28.
FEOL a Fejér megyei hírportál portál tudósítása a sajtótájékoztatóról 2018.08.29.
info Fehérvár.hu tudósítása a sajtótájékoztatóról 2018.08.28.
Székesfehérvár városportál tudósítása a sajtótájékoztatóról "A hajléktalanellátás Székesfehérváron" 2018.11.19.
A Fehérvár TV tudósítása a sajtótájékoztatóról "A hajléktalanellátás Székesfehérváron" 2018.11.19.
FehérVár közéleti hetilap "Program a hajléktalanok integrálásáért" 2018.11.22.
Riport a Fehérvár TV-ben (2021.01.12.)
Sajtóközlemény a Fehérvár Közéleti Hetilapban (2021.03.04)
Székesfehérvár Városportál: Sikerrel zárult a Kríziskezelő Központ hajléktalanokat segítő, három éves projektje
Közlemény a ÖKK - Önkormányzati Kommunikációs Központ - Székesfehérvár portálon