Üdvözöl a Kríziskezelő Központ
Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Alapadatok
Az intézmény megnevezése:     Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ
Székhelye, postai címe:             8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.
Telefonszáma:                            22/503-433
Elektronikus levélcíme:             krizis@fehervarkrizis.hu
Honlapja:                                    www.fehervarkrizis.hu

SZMJVÖ Kríziskezelő Központ szervezeti felépítése, az egyes szervezeti egységek feladatai:

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata
Az intézmény Szervezeti felépítése
SZMJVÖ Kríziskezelő Központ vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

SZMJVÖ Kríziskezelő Központ irányító szerve:
Hivatalos neve:                Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
Székhelye, postai címe:       8000 Székesfehérvár, Városház tér 1
Telefonszáma:                      22/537-200
Elektronikus levélcíme:       név@pmhiv.szekesfehervar.hu
Honlapja:                              www.szekesfehervar.hu

SZMJVÖ Kríziskezelő Központ fenntartója:
Hivatalos neve:                Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Székhelye, postai címe:       8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
Telefonszáma:                      22/537-200
Elektronikus levélcíme:       név@pmhiv.szekesfehervar.hu
Honlapja:                              www.szekesfehervar.hu

II. Alaptevékenységek

A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8., 8.a és 10. pontjában meghatározott szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokra és ellátásokra figyelemmel az intézmény biztosítja az illetékességi területén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-ában foglalt étkeztetést, a 65/E. §-ában foglalt utcai szociális munkát, a 65/F. §-ában foglalt hajléktalan személyek nappali ellátását, 80. § (3) bekezdés e)-f) pontjában foglalt éjjeli menedékhelyet és hajléktalan személyek átmeneti szállását, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 51. §-ban foglalt gyermekek átmeneti ellátását.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: Népkonyha és szociális konyha ellátás keretében napi egyszeri meleg étel biztosítása. Hajléktalanok számára éjjeli menedék, nappali melegedő, utcai szociális munka és átmeneti szállás biztosítása. Volt állami gondozott fiatalok részére átmeneti szállás biztosítása. Családok átmeneti otthonának működtetése. Speciális szolgáltatások keretében hajléktalanok részére egészségügyi és mentálhigiénés ellátás, psychiatriai tanácsadás és egészségnevelési tevékenység. Hajléktalanok számára innovatív szolgáltatásokat nyújtó nappali szolgáltató centrum. Utógondozás a kiléptető lakásokban élők számára. Nappali melegedő éjszakai nyitva tartással, éjjeli menedékhelynek minősülő időszakos férőhely működtetése.

Költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területe

Az intézmény Alapító Okirata
Az intézmény Törzskönyvi kivonata
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata
Kríziskezelő Központ Szakmai programja
Kríziskezelő Központ Hajléktalan személyek átmeneti szállása Házirend
Kríziskezelő Központ Hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye Házirend
Kríziskezelő Központ Családok Átmeneti Otthona Szakmai Program
Tájékoztatás a közérdekű adatok igényléséről
Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentés
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

III. Gazdálkodási adatok
Az intézmény 2020 évi költségvetés beszámolója
Az intézmény 2021 évi elemi költségvetése