Üdvözöl a Kríziskezelő Központ
Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ

TÁMOP-5.3.3-11/2-2011-0013ÚT-MUTATÓ

A fedélnélküliek száma a ráfordított erőforrások és az elmúlt 21 év erőfeszítése ellenére sem csökkent, bár összetételében folyamatosan változik. A társadalom és a politika részéről egyaránt érkező igény, hogy a közterületen életvitelszerűen élő fedélnélküliek helyzetével, létszámuk radikális csökkentésével kiemelten kell foglalkozni. A hajléktalanságból kivezető út két alapvetően fontos területe a lakhatás támogatása, a foglalkoztathatóság javítása. Az utcai hajléktalanok társadalmi integrációja az intézményrendszer átalakítását, új innovatív szolgáltatások bevezetését, alternatív lakhatási megoldások kínálatát jelenti. Székesfehérváron a 2011. 10. hóban végzett népszámlálási adatok szerint 430 fő hajléktalan él életvitelszerűen, közülük közterületen 166 személy tartózkodik, ők projektünk elsődleges célcsoportja. Létszámuk 17%.-os csökkentéséhez szükség van intézményünk átmeneti elhelyezést nyújtó szállásainak átalakítására, mely figyelembe veszi speciális igényeiket, és vonzóvá teszi számukra az intézményes ellátást. A strukturális és szerkezeti átalakítások 13 fő befogadását teszik lehetővé.

Célunk a Székesfehérváron utcán, közterületen élő emberek társadalmi integrációjának elősegítése foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, foglalkoztatási esélyeik növelésével, önálló életvitelük erősítésével.

Ezt segíti az intézményrendszer átalakítása, új innovatív szolgáltatások bevezetése, befogadó szálláshelyek kialakítása, alternatív lakhatási megoldások kínálata.

A bevont 35 fő társadalmi kirekesztettségének csökkentését, mentális és fiziológiai állapotot javító szolgáltatásokkal segítjük. A sikeres rehabilitációhoz, egymásra épülő, egymást támogató rendszerekre (egészségügyi ellátás, lakhatás, képzésre alkalmassá tétel, képzés, munkahely, stb.) és ezeket segítő eszközökre (fizikai, mentális állapot helyreállítása, hátrányok kiküszöbölése, jogok gyakorlása, munkabér támogatás, jövedelem, albérlet, stb.) van szükség. A projektben szervezett állapotfelmérések, képzések és elhelyezkedést segítő szolgáltatások lehetőséget nyújtanak arra is, hogy kiépítsük és fejlesszük a hajléktalanok, kiemelten az utcán élő hajléktalanok, munkába állását elősegítő intézményes kapcsolatainkat és szolgáltatásainkat.

A munkahelykeresés, megtartás, a legmegfelelőbb lakhatási lehetőség felkutatása és fenntartása, a társas környezetbe való beilleszkedés segítése, a felmerülő konfliktusok feldolgozásához nyújtott támogatás, mind-mind olyan feladat, amelyben a szociális munkás, mint mentor közvetítő, kísérő, támogató és katalizátori szerepe elengedhetetlen.

A projekt sikeres megvalósítása során kialakuló komplex gyakorlati és teljesen új típusú (elsőként lakhatás) támogatási megoldások hatékonyan járulnak hozzá szervezetünk szolgáltatás fejlesztési elképzeléseihez, rövid és hosszú távú céljaihoz.

A projekt általános hosszú távú célja a szegénység és a társadalmi kirekesztettség csökkentésének aktív támogatása a hajléktalanság csökkentésével. Középtávú célkitűzésünk az utcán, közterületen élő emberek számának jelentős csökkentése. Projektünk közvetlen célja Székesfehérvár közterületein élő fedélnélküliek létszámának 17%-os csökkentése társadalmi integrációjuk elősegítésével, foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, foglalkoztatási esélyeik növelésével, önálló életvitelük erősítésével. A cél érdekében az elsődleges célcsoportba tartozó 27 fő utcai hajléktalan, valamint a másodlagos célcsoportba tartozó átmeneti szállásainkon élő 8 fő lakhatásának biztosítása. Ez alternatív lakhatási lehetőségek keresését és felkínálását jelenti.

A lakhatási módok kiválasztásának tervezésekor célként fogalmaztuk meg, hogy összehangoljuk a projektbe bevonni kívántak igényeit, a társadalmi környezet valamint a projekt adta lehetőségeket. Ezzel párhuzamosan a re-szocializációt, motivációt, önálló életvitelt segítő és támogató szolgáltatásokkal biztosítani szeretnénk célcsoportjaink társadalomba való ismételt beágyazódását, kirekesztettségük csökkentését. Utcás hajléktalanokkal szemben meglévő előítéletek lebontása tervezett projektünk sikerének egyik sarkalatos pontja. A befogadó intézmények lakóinak, szociális munkatársainak, valamint a projekt megvalósítóknak, (érzékenyítő, konfliktuskezelő, esetmegbeszélő stb.) tervezett programokkal csökkenteni kívánjuk az elsődleges célcsoporttal szemben meglévő előítéleteit. Célunk elfogadásuk mellett beilleszkedésük és komfort érzetük javítása. Intézmény szállásai közterületen élő hajléktalanok elhelyezésére jelen állapotukban nem ill. kevésbé alkalmasak.

Befogadó környezet átalakításával, eszközök vásárlásával intézményünket az elsődleges célcsoport számára hosszútávon is vonzóvá kívánjuk tenni.

Megvalósítók részére tervezett szolgáltatások (szupervízió, szakmai műhelyek stb.) a projekt magas szintű megvalósításának garanciái.

A projektet kísérő tevékenységek:

Szakmai program elkészítése, igényfelmérés, a foglalkoztatási-, szociális, lakhatási környezet feltárása, elemzés, amely megalapozza a vállalt célok teljesítését, és amely feltárja a szolgáltatások iránti igényeket és a projekt által tervezett szolgáltatások nyújtását.

Álláskereső, lakhatási tanácsadó iroda kialakítása és működtetése Kommunikációs terv, plakát, szórólap készítése.

Sajtótájékoztatók. Meglévő honlapon a projekthez kapcsolódó tájékoztató aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése.

TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal.

Fotódokumentáció. Kötelezően előírt és vállalt nyilvánossági elemek biztosítása.

A projektmenedzsment tevékenységéhez és szakmai megvalósításhoz szükséges eszközök beszerzése.

Ellátotti, információs adatbázisok készítése, folyamatos frissítése, a munkaügyi központokkal/kirendeltségekkel való napi kapcsolattartás, szakmai beszámolók, javaslatok készítése.

A projekt ellátotti és szolgáltatási adatainak rögzítése, beszámolók, jegyzőkönyvek, tapasztalatok összegzése.

A célcsoport bevonásával kapcsolatos tevékenységek:

Egyéni és csoportos tájékoztatás, egyéni beszélgetések, írásbeli kérelmek, egészségügyi, mentális, képzési, munkamotivációs állapotfelmérések. Kiválasztás, egyénre szabott fejlesztési és szolgáltatási terv készítése, a megfogalmazott lépések végrehajtása, rögzítése, személyes segítség, tanácsadás, mentorálás, intézménybe integrálás, az önálló életvitel kialakítására a társadalomba való be-/visszailleszkedés segítése, a bevontak foglalkoztathatóságának fejlesztése és/vagy képzésbe irányítása és/vagy foglalkoztatásának elérése, személyes vagy/és csoportos tanácsadással, önálló lakhatás elérésének segítése albérlet vagy szobabérlet formájában és a lakhatás megtartásának segítése. Pszichiátriai, addiktológiai, pszichológiai, képzési, munkaügyi és karrier, jogi tanácsadás, érzékenyítő foglalkozások. Mentálhigiénés tréning (120 óra), Készség- és képességfejlesztő tréningek modulrendszerben (180 óra), Egyéb képzés (5 db a projekt keretében finanszírozott OKJ-és).

Célok elérését követően az egyén nyomon követése 6 hónapon keresztül.

A program teljes időtartama 2 év (2012. 07. 01. - 2014. 06. 30.)

Az elnyert támogatási összeg: 67 604 664 Ft

Dokumentumok:

Előzetes igényfelmérés
Szakmai program
Kommunikációs Terv
Sajtóanyag1
Sajtóanyag2
Sajtóanyag3

Sajtó megjelenések:

Sajtótájékoztatóról Székesfehérvár honlapján 2012.07.23.
Sajtótájékoztatóról a Fejér Megyei Hírlap online oldalán 2012.07.23.
Sajtótájékoztatóról a Diszpécserportálon 2012.07.23.
Sajtótájékoztatóról Animare honlapon 2012.07.23.
Sajtótájékoztatóról fehervarhir24 honlapon 2012.07.24.
Sajtótájékoztatóról a Fehérvár TV honlapján 2012.07.30.
Riport a program támogatottjaival a Fejér Megyei Hírlapban 2012.10.28.
Riport a Fejér Megyei Hírlapban az elhagyott sátortábor lomtalanításáról 2012.12.13.
Riport a Fehérvár TV-ben az elhagyott sátortábor lomtalanításáról 2012.12.17.
Riport a program támogatottjaival a Fejér Megyei Hírlapban 2012.12.18.
Tudósítás a Fehérvár TV honlapján 2013.02.15
Riport a Fejér Megyei Hírlapban 2013.11.11.
Riport az epoc.hu online oldalon 2013.11.11.
Sajtótájékoztatóról a Fejér Megyei Hírlap online oldalán 2013.12.09.
Sajtótájékoztatóról a Fehérvár TV honlapján 2013.12.09.
Sajtótájékoztatóról az Önkormányzati Kommunikációs Központ honlapján 2013.12.09.
Sajtótájékoztatóról az Székesfehérvári Napilap online oldalán 2013.12.09.
Sajtótájékoztatóról a myriss hírportál online oldalán 2013.12.09.
Sajtótájékoztatóról a Fehérvár TV honlapján 2014.06.25.
Sajtótájékoztatóról a tudósítók.hu oldalon 2014.06.25.
Sajtótájékoztatóról a Vörösmarty Rádióban 2014.06.25.
Sajtótájékoztatóról a facebookon 2014.06.25.
Sajtótájékoztatóról a Frissvideók.hu oldalon 2014.06.27.