Üdvözöl a Kríziskezelő Központ
Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ

A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével
Szociális szakemberek és önkéntesek képzése a hátrányos helyzetű kliensek munkaerő-piaci esélyegyenlőségének javítása érdekében
HEFOP-2.2.1-P.-2004-07-0023/4.0

A Kríziskezelő Központ önálló intézményként 1992 áprilisában jött létre, s a különböző ellátási formák szoros egymásra épülésével és összekapcsolódásával működik.
A dolgozók szakmai tevékenységük minőségi fejlesztése érdekében képzéseken (addiktológia, motivációs technikák, és kommunikációs ismeretek), tréningeken (szupervízió, kiégés) vesznek részt. Működő reintegrációt segítő szakmai programjaink hatékonyabbá tételéhez azonban igény van az elérhető képzési kínálat komplex bővítésére.
Az ellátásokat igénybe vevő hajléktalanok száma folyamatosan emelkedik. Különösen magas az aktív korú, munkaviszonnyal nem rendelkező, a munkaerő-piacra be sem kerültek vagy kiszorultak száma. Ez a sajnálatos tény határozza meg azt a szakmai irányvonalat, melyet szem előtt tartva egy komplex stratégia kidolgozása vált szükségessé, melynek célja a diszfunkciók kiküszöbölésével, az újrakezdés lehetőségének biztosításával az esélyegyenlőség megteremtése.
Az ellátás minden szintjén hossztávú célként a munka világába való visszatérés vagy bejuttatás elősegítését, a tartós lakhatásban nyújtott támogatást tűztük ki, bízva abban, hogy ezek megvalósulásával esélyt adhatunk a teljes társadalmi reintegrálódáshoz, a hajléktalan rendszertől való sikeres és végleges leváláshoz.
Intézményünk, mint Közép-Dunántúli Regionális Módszertani Központ 2003 novemberében kezdte meg működését. Feladatai a régióban található intézmények szakmai munkájának segítése, összehangolása figyelembe véve az intézmények ellátásait, visszajelzéseit.
Nyertes HEFOP 2.2 projektünk távlati célja a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem hatékonyabbá tétele a foglalkoztathatósági esélyek növelésével, a munka világába való visszavezetés segítésével.
Közvetlen célunk, képzés keretében olyan komplex, az új elvárásokhoz illeszkedő, hatékonyan alkalmazható ismeretek átadása hajléktalan-ellátásban és kapcsolódó területeken dolgozó szakemberekkel és önkéntesekkel melyek előkészítik és támogatják a klienskört munkaerő-piaci megjelenésében, a már megszerzett munkahely megtartásában és a hajléktalan rendszer elhagyásában.
Csak akkor tudjuk hatékonyan segíteni a halmozottan hátrányos helyzetű hajléktalanok (mintegy 70-80%-uk tartós munkanélküli és/vagy alulképzett/roma/nő) munka világába való tartós és sikeres visszatérését, ha rendelkezésre áll a „szociális problémákat hatékonyan kezelni tudó, biztos és naprakész ismeretanyaggal rendelkező szakembergárda és az innovatív kezdeményezéseket befogadó, kifejlesztő és alkalmazó intézményrendszer”
A régió hajléktalanjainak száma 2500-ra tehető. Ez a szám nem tükrözheti a valóságot, mert az utcai hajléktalanok még –a települések többségében, különösen a hátrányos helyzetű térségekben- szinte teljesen feltáratlanok. A felderítetlen hajléktalanok számát ma csak óvatosan lehet megbecsülni. A hajléktalan-ellátásban dolgozó szakemberek szerint olyan magas lehet, ami regisztrálásuk esetén a jelenlegi ellátórendszer működőképességét lehetetlenné tenné. A tényleges hajléktalanok számának növekedése elkerülése érdekében fontos, hogy a hajléktalan-ellátásban és a kapcsolódó területeken dolgozó szakemberek és önkéntesek olyan komplex ismereteket sajátítsanak el melyek hatékonyan alkalmazhatók a klienskör visszavezetésére a munka világába, támogatják küzdelmüket a már megszerzett munkahely megtartásában és segítik leválásukat a hajléktalan rendszerről.
A programban résztvevő intézmények a régió 17, tízezer feletti lakosú városában működnek. Közöttük a kedvezményezett kistérségek: Oroszlány, Tapolca. Országos viszonylatban is hátrányos helyzetű: Sárbogárd, Ajka és Pápa.
A megvalósítás színtere 2 hathónapos, speciális tematikájú tanfolyam, 2x15 fő képzésével.
A tartalmában nyolc modulból álló képzés fejleszti a résztvevők önismeretét, probléma- és konfliktusmegoldó képességét, olyan elméleti kereteket biztosít, mely tájékoztatást nyújt az Európai Unió szociális dimenziójáról, gyakorlati ismereteket ad az informatika területéről, és a környezetvédelem aktuális kérdéseiről, annak mindennapi gyakorlatáról.

A képzési modulok röviden:
1. Kiégés megelőzése, felismerése, hatékony kezelése (30 óra)
2. Agressziókezelési technikák (24 óra)
3. Mediációs tréning (30 óra)
4. Szociál- és foglalkoztatáspolitika az Európai Unióban (12 óra)
5. Motivációs technikák elsajátítására irányuló tréning (24 óra)
6. Visszailleszkedés a munka világába (24 óra)
7. Számítógépes ismeretek (20 óra)
8. Környezetvédelmi ismeretek (2 óra)

A program célkitűzése a gazdaság, társadalom és környezet fenntartható fejlődése mentén az állampolgárok közötti egyenlőtlenség csökkentése a kirekesztődés mérséklésével.
A képzésen résztvevők a tudás és kultúra alapú termelés és fogyasztás szemléletét mindennapi munkájuk során a helyi közösségek minél több tagjának adhatják tovább, mivel a fenntartható fejlődést csak az érheti el, akiben tudatosult a környezet iránt érzett felelősség és az erkölcsi normájává vált. A képzettebb ember komplex egésznek tekinti környezetét, hosszútávra tervez, fontos számára az egyensúly.
A program eredményeként a régió területén a hajléktalan ellátással kapcsolatba kerülő intézményekben dolgozó szakemberek és segítők várhatóan korszerű, innovatív, munkaerő-piaci, konfliktuskezelői, foglalkoztatást segítő mentori és utógondozói ismeretek birtokába jutnak, és a fejlesztések pozitív hatásait hatékonyan közvetítik környezetükben a mindennapi munkájuk során.


Dokumentumok
2006.05.11. Információs nap
Oklevél
Plakát
Szórólap belső oldal
Szórólap első oldal
Önmonitoring
Önmonitoring I.
Önmonitoring II.
Önmonitoring III.
Önmonitoring IV.
Első modul értékelése
Agresszió értékelése
Mediáció értékelése
Kiégés értékelése
Környezetvédelem értékelése
Motíváció értékelése
Első modul értékelése
Informatika értékelése
Szociális dimenziók az EU-ban értékelése
Munkaerőpiaci ismeretek értékelése
Második modul értékelése
Mediáció értékelése
Szociális dimenziók az EU-ban értékelése
Környezetvédelem értékelése