Üdvözöl a Kríziskezelő Központ
Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ


Projekt azonosítószáma: HEFOP-2.2.1-06/1.-2006-12-0056/4.0


A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével

„SZÖSZKE” Székesfehérvári Összefogás Szociális Kerekasztal

A projekt hosszú távú célja:
Hajléktalanok ill. a hajléktalanság veszélyzónájában élők társadalmi kirekesztődés elleni küzdelemének hatékonyabbá tétele foglalkoztathatósági esélyeik növelésével, a munka világába való sikeresebb re-integrációjuk érdekében.
A program megvalósulása esetén javulhat az ellátottak:
  • munkaerő-piaci esélyegyenlősége,
  • foglalkoztathatósága,
  • társadalmi elfogadottsága,
  • széleskörű információhoz való jutása,
  • változtatás igénye.
A program hatására megerősödik a szociális háló, hatékonyabbá válik és javul Székesfehérváron élők szociális biztonsága. Csökkenhet a rendszerben olykor tapasztalható párhuzamos szolgáltatások ill. ellátások száma. A foglakoztathatóság javításával javulni fog, a térségben megjelenő munkaerő szükséglet biztosítása.
A célok megvalósítása sikeresen csak ágazatok közötti együttműködéssel érhető el. Ennek érdekében szociális és gyermekvédelem területén, bűnmegelőzésben, munkaügyi szervezeteknél dolgozó szakemberek részvételével a székesfehérvári Nappali Szolgáltató Centrumban tervezzük működtetni egy szociális hálózat központját.
A program rövid távú célja:
Szociális és gyermekvédelem területén, bűnmegelőzésben, munkaügyi szervezeteknél dolgozó 15 fő szakember és önkéntes komplex munkaerő-piaci, mediációs, romologiai, agresszió- és konfliktuskezelési ismeretek, technikák birtokába jut. Elkészül Székesfehérvár első szociális segítő hálózatának szakmai működtetését, működési módját, feltételeit tartalmazó dokumentum. A program időtartama alatt kialakul a közvetett célcsoporttal szoros segítő kapcsolatban lévő, kontakt személyek munkacsoportja, mely az együttműködés hosszú távú fenntarthatóságát biztosítja.
Közvetlen célcsoport:
A fenti intézmények, szervezetek munkatársai, akik részben a tervezett szociális segítő hálózat állandó résztvevői, másrészt egyes konkrét esetek megoldásánál kapcsolódnak be az esetkezelői munkába. A célcsoport kiválasztásakor figyelmet fordítottunk arra, hogy a programban megszólított szervezetek szakemberei közvetlen kapcsolatban álljanak az ellátotti körrel. Megfelelő súllyal és aránnyal képviselve legyenek civil, önkormányzati és állami intézmények, szervezetek.
Közvetett célcsoport:
Székesfehérváron, valamint közvetlen környezetében élő 450-500 fő hajléktalan ill. az effektív hajléktalanság veszélyzónájában élő hátrányos helyzetű nő és férfi. Nők aránya a hajléktalan populáción belül 18%. A város közterületein életvitelszerűen tartózkodó utcai hajléktalanok (40%), az átmeneti elhelyezést nyújtó szálláshelyeken (éjjeli menedékhely, átmeneti szálló) élő hajléktalanok (60%). Továbbá a Szociális iroda, Családsegítő Központ, Gyermekjóléti Szolgálat, Munkaügyi Központ, Pártfogó-felügyelet, Roma Kisebbségi Önkormányzat, Nagycsaládosok Egyesülete, hajléktalan-ellátás, Alba Caritas, Máltai Szeretetszolgálat, Vöröskereszt, Esélyek Háza, Városi Rendőrkapitányság, Szent György Korház munkatársai látókörébe kerülő, a hajléktalanság veszélyzónájában élők.
A projekt eredményeként várható, hogy a képzés keretében megszerzett új tapasztalatokkal, készségekkel, képességekkel a város szociális ellátó rendszerébe visszatérő szakember gárda biztos és naprakész tudást szerez. A szociális problémákat hatékonyabban kezeli, segítve az innovatív kezdeményezéseket befogadó, kifejlesztő és alkalmazó intézményrendszerek összehangolt, egymás munkáját támogató működését. Így a hajléktalan-ellátó rendszer is elindulhat azon az úton, mely segíti a szociális és a foglalkoztatás ágazat intézményeinek még létező díszfunkcionalitásait kiküszöbölő és az esetleges minőségi, kapacitásbeli, szakembergárda-képzettségi hiányosságokat pótló összehangolt és hatékonyságnövelő fejlesztését.
A város területén élő hajléktalan munkanélkülieknek és a foglalkoztatásból kikerült egyéb munkaképes lakóinak biztosítani kell a felzárkóztatás, az újrakezdés lehetőségét. A munkavállalók foglalkoztathatóságának növelése jelenthet kiutat a térség hosszú távú gazdasági versenyképességét alapvetően meghatározó véges munkaerőforrások állapotából is.
Fontos az új, progresszív, előremutató innovatív kezdeményezések megvalósítása és a már meglévők fenntarthatóságának megteremtése. Ágazatok és intézmények közötti összehangolt együttműködések számának emelkedése és elterjesztésének segítése érdekében egy olyan hálózatos felépítésű rendszer létrehozása, amelyben az intézményi elemeken kívül a helyi szereplők is (önkéntesek, segítők) helyet kapnak.
A jelen és a jövő munkavállalóinak személyiségében, képességeiben, adottságaiban rejlő eddig még kiaknázatlan lehetőségek jelentik azt a tartalékot, mely a régió egésze és egyes részei hosszú távú versenyképességének kulcsa.
A város csak úgy valósíthatja meg fejlesztési terveiben megfogalmazott céljait, hogy az innováció városa legyen, ha elsősorban az emberi erőforrásaira alapozza fejlődését.
Projektünk hosszú távú hatásai várhatóan teljes mértékben segítik ezen folyamatokat.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Székesfehérvári Regionális Képző Központ Seregélyesi út 123., Nyilvántartási szám: 07-0193-05, Intézmény-akkreditációs lajstromszám: 0004, Tanfolyam kódja. HO 730 001


Dokumentumok
Tájékoztató előadás segédanyaga
Program időpontok
Kommunikációs terv
Plakát