Üdvözöl a Kríziskezelő Központ
Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ

TÁMOP-5.3.3-13/1-2014-0002 „TÁMOGAT-LAKinfoblokk_ESZA.png
 

Hajléktalanság problémáját az elmúlt 23 év erőfeszítése ellenére megnyugtatóan megoldani nem tudtuk. A fedélnélküliek száma a ráfordított erőforrások ellenére sem csökkent, bár összetételében folyamatosan változik.
A közelmúlt eseményeit felerősítette a társadalom és a politika részéről egyaránt érkező igény, hogy a közterületen életvitelszerűen élő fedélnélküliek helyzetével, létszámuk radikális csökkentésével kiemelten kell foglalkozni. A hajléktalanságból kivezető út két alapvetően fontos területe a lakhatás támogatása és a foglalkoztathatóság javítása.
Az utcai hajléktalanok társadalmi integrációja az intézményrendszer átalakítását, új innovatív szolgáltatások bevezetését, alternatív lakhatási megoldások kínálatát jelenti.
Székesfehérváron kb. 430 fő hajléktalan él életvitelszerűen, közülük közterületen 148 személy tartózkodik, ők projektünk elsődleges célcsoportja. Létszámuk további csökkentéséhez szükség van intézményünk átmeneti elhelyezést nyújtó szállásainak átalakítására is, mely figyelembe veszi speciális igényeiket.

A strukturális és szerkezeti átalakítások a 2012-14-ben megvalósult TÁMOP-5.3.3-11/2-2011-0013 projektben befogadott 13 fő mellett további 9 fő befogadását teszik lehetővé. Társadalmi integráció közvetlen lehetőségét az önálló lakhatás támogatása jelenti.
A projekt általános hosszú távú célja a szegénység és a társadalmi kirekesztettség csökkentésének aktív támogatása a hajléktalanság felszámolásával. Középtávú célkitűzésünk az utcán, közterületen élő emberek számának jelentős csökkentése.
Projektünk közvetlen célja Székesfehérvár közterületein élő fedélnélküliek létszámának 12 %-os csökkentése társadalmi integrációjuk elősegítésével, foglakoztathatóságuk fejlesztésével, foglalkoztatási esélyeik növelésével, önálló életvitelük erősítésével.
A cél érdekében az elsődleges célcsoportba tartozó 18 fő utcai hajléktalan, valamint a másodlagos célcsoportba tartozó átmeneti szállásainkon élő 7 fő lakhatásának biztosítása. Ez alternatív lakhatási lehetőségek keresését és felkínálását jelenti. A lakhatási módok kiválasztásának tervezésekor célként fogalmaztuk meg, hogy összehangoljuk a projektbe bevonni kívántak igényeit, a társadalmi környezet valamint a projekt adta lehetőségeket.
Ezzel párhuzamosan a re-szocializációt, motivációt, önálló életvitelt segítő és támogató szolgáltatásokkal biztosítani szeretnénk célcsoportjaink társadalomba való ismételt beágyazódását, kirekesztettségük csökkentését. Utcás hajléktalanokkal szemben meglévő előítéletek lebontása projektünk sikerének egyik sarkalatos pontja lehet.
A befogadó intézmények lakóinak, szociális munkatársainak, valamint a projekt megvalósítóknak (érzékenyítő, konfliktuskezelő, esetmegbeszélő stb.) tervezett programokkal csökkenteni kívánjuk az elsődleges célcsoporttal szemben meglévő előítéleteiket. Célunk elfogadásuk mellett beilleszkedésük és komfort érzetük javítása.
Intézmény szállásai közterületen élő hajléktalanok elhelyezésére jelen állapotukban nem ill. kevésbé alkalmasak.
Befogadó környezet átalakításával, eszközök vásárlásával intézményünket az elsődleges célcsoport számára hosszútávon is vonzóvá kívánjuk tenni.

A projektet kísérő tevékenységek:
Szakmai program elkészítése, igényfelmérés, a foglalkoztatási-, szociális, lakhatási környezet feltárása, elemzés, amely megalapozza a vállalt célok teljesítését, és amely feltárja a szolgáltatások iránti igényeket és a projekt által tervezett szolgáltatások nyújtását.
Álláskereső, lakhatási tanácsadó iroda kialakítása és működtetése Kommunikációs terv, plakát, szórólap készítése.
Sajtótájékoztatók. Meglévő honlapon a projekthez kapcsolódó tájékoztató aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése.
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal.
Fotódokumentáció. Kötelezően előírt és vállalt nyilvánossági elemek biztosítása.
A projektmenedzsment tevékenységéhez és szakmai megvalósításhoz szükséges eszközök beszerzése.
Ellátotti, információs adatbázisok készítése, folyamatos frissítése, a munkaügyi központokkal/kirendeltségekkel való napi kapcsolattartás, szakmai beszámolók, javaslatok készítése.
A projekt ellátotti és szolgáltatási adatainak rögzítése, beszámolók, jegyzőkönyvek, tapasztalatok összegzése.

A célcsoport bevonásával kapcsolatos tevékenységek:
Egyéni és csoportos tájékoztatás, egyéni beszélgetések, írásbeli kérelmek, egészségügyi, mentális, képzési állapotfelmérések. Kiválasztás, egyénre szabott fejlesztési és szolgáltatási terv készítése, a megfogalmazott lépések végrehajtása, rögzítése, személyes segítség, tanácsadás, mentorálás, intézménybe integrálás, az önálló életvitel kialakítására a társadalomba való be-/visszailleszkedés segítése, a bevontak foglalkoztathatóságának fejlesztése és/vagy képzésbe irányítása és/vagy foglalkoztatásának elérése, személyes vagy/és csoportos tanácsadással, önálló lakhatás elérésének segítése albérlet vagy szobabérlet formájában és a lakhatás megtartásának segítése.
Pszichiátriai, addiktológiai, pszichológiai, tanulást segítő tanácsadás, jogi tanácsadás, érzékenyítő foglalkozások, Életvezetési alapismeretek felnőtteknek tréning 126 óra, Alapkészségek fejlesztése képzés 300 óra, Tisztítás-technológia szakmunkás képzés 480 óra, szervezése.
A befogadó intézmények lakóinak, szociális munkatársainak, valamint a projekt megvalósítóknak, (érzékenyítő, konfliktuskezelő, esetmegbeszélő stb.) tervezett programokkal csökkenteni kívánjuk az elsődleges célcsoporttal szemben meglévő előítéleteit. Célunk elfogadásuk mellett beilleszkedésük és komfort érzetük javítása.
Intézmény szállásai közterületen élő hajléktalanok elhelyezésére jelen állapotukban is alkalmasak. Befogadó környezet kialakításával, eszközök vásárlásával intézményünket az elsődleges célcsoport számára hosszútávon is vonzóvá kívánjuk tenni.
Tréningek (Életvezetési alapismeretek felnőtteknek), képzések (Alapkészségek fejlesztése, Tisztítás-technológia szakmunkás) szervezése.

Szakmai megvalósítók munkáját közvetlenül támogató tevékenységek:
Csapatépítő, érzékenyítő foglalkozás, esetmegbeszélés (problémák hatékonyabb megoldása, célok elérése szervezeten belüli kommunikáció, tárgyalástechnika fejlesztése), mediációs tréning, multidiszciplináris team működtetése a hatékonyabb esetkezelések érdekében. Önkéntesek bevonása. Szakmai együttműködési hálózat megszervezése, szakmai műhelyek, tapasztalatcsere más TÁMOP 5.3.3 projekt magvalósítókkal. Együttműködés a TÁMOP-5.3.2.–12/1-2012-0001 kiemelt projekttel.
Projektzáró szakmai nap.

Célok elérését követően az egyén nyomon követése 6 hónapon keresztül

A program teljes időtartama 1 év (2014. 08. 01. - 2015. 07. 31.)

Az elnyert támogatási összeg: 58 963 767 Ft

Dokumentumok:

Előzetes igényfelmérés
Szakmai program
Kommunikációs terv
Kriziskk esélyegyenlőségi terv 2014-2016
Sajtóanyag 1
Sajtóanyag 2  

Sajtómegjelenések:

ÖKK Székesfehervár Meghívó sajtótájékoztatóra 2014.10.30.
Székesfehérvár MJV Hírportál tudósítása a sajtótájékoztatóról 2014.10.31.
Székesfehérvár MJV Ifjúsági portál tudósítása a sajtótájékoztatóról 2014.10.31.
Székesfehérvár Városgondnokság tudósítása a sajtótájékoztatóról 2014.10.31.
Vörösmarty rádió tudósítása a sajtótájékoztatóról 2014.11.01
Hírkereső portál tudósítása a sajtótájékoztatóról 2014.11.01.
Székesfehérvár MJV Hírportál tudósítása a sajtótájékoztatóról és Szakmai Napról 2015.07.29.
Önkormányzati Kommunikációs portál tudósítása a sajtótájékoztatóról és Szakmai Napról 2015.07.29.
FehérVár hetilap tudósítása a sajtótájékoztatóról és Szakmai Napról 2015.07.30.
Vörösmarty rádió tudósítása a sajtótájékoztatóról és Szakmai Napról 2015.07.29.
tudosítók.hu tudósítása a sajtótájékoztatóról és Szakmai Napról 2015.07.29.
Fehérvár Médiacentrum tudósítása a sajtótájékoztatóról és Szakmai Napról 2015.07.29.
frissvideók.hu hírportál tudósítása a sajtótájékoztatóról és Szakmai Napról 2015.07.29.
TV2 Tények (47-49 perc) tudósítása a sajtótájékoztatóról és Szakmai Napról 2015.07.29.
Sajtótájékoztató és Szakmai Nap a facebook-on 2015.07.29.